LISTA E PMB-ve TË REGJISTRUARA

Lista e PMB-ve Mars 2024

Lista e PMB-ve Shkurt 2024

Lista e PMB-ve Dhjetor 2023

Lista e PMB-ve Nëntor 2023

Lista e PMB-ve Korrik 2023

Lista-e-PMB-ve-Mars-2023

Lista-e-PMB-ve-Dhjetor-2022

Lista-e-PMB-ve-Gusht-2022-

Manuali i Specifikimeve të FAO për PMB

Lista e PMB-ve Dhjetor 2021

Lista e PMB-ve Qershor 2021

Për më shumë vizitoni:

https://bujqesia.gov.al/lista-e-pmb-ve-te-regjistruara/