Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Monitorimi i stabilimenteve të shpendëve për Influencën Aviare në periudhën janar-prill

Influenca Aviare ka pasoja shkatërruese për industrinë e shpendëve, ekonominë e fermerëve, tregtinë ndërkombëtare dhe shëndetin e shpendëve të egër. Aty ku ndodhin shpërthime, shpesh zbatohet politika e asgjësimit të të gjithë tufës.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në periudhën janar-prill 2024 ka monitoruar në total 127 stabilimente dhe fatmirësisht nuk ka rezultuar asnjë rast pozitiv.

Respektimi i masave të biosigurisë redukton rrezikun e futjes dhe përhapjes së agjentëve të sëmundjes në stabilimente apo shpendët e oborrit.

AKVMB bën thirrje që në çdo rast të konstatimit të ngordhjes së shpendëve, të telefononi 𝐧𝐞̈ 𝐧𝐮𝐦𝐫𝐢𝐧 𝐞 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse