Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Monitorimi për prezencën e miut të arave në foragjere dhe pemtari, specialistët këshillojnë fermerët

Inspektorët e Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan vazhdojnë punën në terren për të monitoruar situatën mbi prezencën e miut të arave.

Specialistët ishin në fshatin Fushë Peshtan dhe Vodicë të Poliçanit, ku konstatuan infeksion të lehtë në kulturat e foragjereve të ndryshme.

Fermerët u informuan mbi rrezikun që shkaktojnë minjtë e arave dhe për metodën se si duhet të luftohen.

Sipas ekspertëve duket të ketë një strategji dhe trajtim, jo vetëm kur shfaqen minjtë. Sipërfaqet e mbjella me kultura të ndryshme bujqësore duhet të jenë nën monitorim të vazhdueshëm.

Përveç trajtimit kimik, punimi i tokës dhe heqja e barit janë metoda që ndikojnë në parandalimin e përhapjes së miut të arave. Luftimi në kohë i këtij brejtësi bën që të mos ketë dëmtime të shumta në pemtoret, foragjere e më gjerë.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera