Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Vaksinimi

AKVMB vijon me vaksinimin kundër sëmundjes së Bruçelozës në ruminantët e vegjël në të katër Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Veterinar. Deri më sot nga 404.500

Vaksinimi

AKVMB vijon me vaksinimin kundër sëmundjes së Bruçelozës në ruminantët e vegjël në të katër Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Veterinar. Deri më sot nga 404.500

Most Popular: