AKVMB vijon me vaksinimin kundër sëmundjes së Bruçelozës në ruminantët e vegjël në të katër Drejtoritë Rajonale të Shërbimit Veterinar.

Deri më sot nga 404.500 dozë të shpërndara për zbatimin e programit te kontrollit me vaksinen REV-1 është realizuar në masën 77, 8% nga veterinerët zyrtarë të shërbimit sipas Rajoneve:

Tiranë – 92%
Vlorë – 63%
Shkodër – 86%
Elbasan – 89%