Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Numri total i matrikujve të rinj për muajin gusht është 29798 krerë

Matrikullimi i kafshëve në fermë është detyrim ligjor për çdo mbarështues, një proces ky që kryhet falas dhe iu jep mundësinë që të përfitojnë shërbime falas nga Shërbimi Veterinar dhe subvencione nga shteti nëpërmjet Skemave Kombëtare.

Çdo ditë veterinerët e kontrollit ndodhen në fermat blegtorale për të bërë matrikullimet e reja dhe rimatrikullimet, të dhënat e të cilave hidhen në sitemin Ruda.

Regjistrimi i kafshëve është hapi i parë i gjurmimit të produkteve blegtorale dhe rritjes së sigurisë ushqimore.

Numri total i matrikujve të rinj të vendosur për muajin gusht është 𝟐𝟗𝟕𝟗𝟖 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈, të ndara sipas specieve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja