Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Pastërtia varietore dhe fitosanitare, AKVMB dhe ESHFF bëjnë kontrolle të përbashkëta

AKVMB së bashku me Entin Shtetëror të Farave dhe Fidanëve, kryen kontroll të përbashkët në fshatin Melgushe, Njësia Administrative Bushat në qarkun e Shkodrës për të evidentuar pastërtinë varietore dhe atë fitosanitare.

Përgatitja e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor për treg kërkon në mënyrë të vazhdueshëm bashkëpunimin ndërinstitucional, pasi cilësia e materialit mbjellës dhe shumëzues bimor është identiteti, pastërtia e gjendjes shëndetësore, fuqia mbirëse për mbjelleje dhe riprodhim.

 

AKVMB së bashku me Entin Shtetëror të Farave dhe Fidanëve, kryen kontroll të përbashkët në fshatin Melgushe, Njësia Administrative Bushat në qarkun e Shkodrës për të evidentuar pastërtinë varietore dhe atë fitosanitare.

 

 

Prodhuesi i fidanëve z. Besim Moriqi këtë vit ka prodhuar për tregtim rreth 15000 fidanë ulliri, 22000 fidanë kivi, 15000 fidanë shege dhe 4000 fidanë agrume, ku nën mbikëqyrjen e AKVMB dhe ESHFF siguron material mbjellës dhe shumëzues bimor cilësor dhe të pastër nga ana fitosanitare. 

Shpërndaje:

Lajme të tjera