Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Përfundon fushata e survejancës aktive lidhur mbi influencën aviare

Ka përfunduar fushata e survejancës aktive lidhur mbi influencën aviare në fshatrat me risk. Në total janë marrë 334 mostra gjaku, të cilat u dërguan pranë Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë.

Nga marrja e përgjigjeve të analizave nuk ka rezultuar asnjë rast pozitiv me influencë aviare, por pavarësisht se fushata e survejancës aktive ka përfunduar, vigjilenca në fermat e shpendëve të oborrit dhe stabilimente nuk duhet të neglizhohet në asnjë moment. Ekipi i veterinerëve të AKVMB ndodhet në terren për të vijuar me survejancën pasive. Së bashku mund të ndalim përhapjen e gripit të shpendëve.

#StopInfluencësAviare

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔

Shpërndaje:

Lajme të tjera