Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Platforma e bashkërendimit “Siguria Ushqimore 2023”/AKVMB prezanton planin e ndërhyrjeve

Drejtori i Përgjithshëm Autoritetit Kombëtar të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve, Rolandi Meçaj ishte pjesë e takimit të zhvilluar në Prefekturën e Shkodrës, në kuadër të platformës së bashkërendimit mbi sigurinë ushqimore. Prefektja e Shkodrës, Majlinda Angoni Jubani kërkoi koordinim të të gjithë strukturave për garantimin e sigurisë ushqimore.
 
“𝐶̧𝑑𝑜 𝐵𝑎𝑠ℎ𝑘𝑖 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑘𝑒𝑡𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑝𝑖𝑘𝑒̈ 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖, 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑡𝑟𝑎𝑗𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡, 𝑙𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟 𝑚𝑒 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑖𝑛𝑒̈ 𝑢𝑠ℎ𝑞𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒.𝑇𝑒̈ 𝑐𝑎𝑘𝑡𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑡𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑟𝑎𝑗𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑒̈𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑒 𝑝𝑒̈𝑟𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑡𝑎 𝑧ℎ𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑜𝑟𝑒, 𝑢𝑗𝑖𝑡𝑗𝑒-𝑘𝑢𝑙𝑙𝑖𝑚, 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑟𝑖𝑚, 𝑘𝑢𝑙𝑙𝑜𝑡𝑎, 𝑒𝑡𝑗. 𝐸 𝑛𝑗𝑒̈𝑗𝑡𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑑𝑖𝑞𝑒𝑡 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝐴𝐾𝑈 𝑑ℎ𝑒 𝐴𝐾𝑉𝑀𝐵, 𝑘𝑢 𝑝𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑎𝑘𝑡𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑟𝑒𝑛𝑑𝑜𝑗𝑛𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒̈𝑛𝑎𝑡 𝑝𝑒̈𝑟 𝑏𝑢𝑗𝑞𝑒̈𝑠𝑖𝑛𝑒̈, 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑗𝑒𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑒 𝑧ℎ𝑣𝑖𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑟𝑢𝑟𝑎𝑙”, ishin këto kërkesat e parashtruara nga Angoni.
 
Meçaj tha se AKVMB është shumë e angazhuar për të garantuar sigurinë ushqimore. “𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑜𝑛𝑎 𝑛𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑓𝑒𝑟𝑚𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝐴𝐾𝑉𝑀𝐵 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑛𝑒̈ 𝑔𝑗𝑒𝑛𝑑𝑗𝑒 𝑞𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜𝑗𝑒̈ 𝑔𝑗𝑢𝑟𝑚𝑢𝑒𝑠ℎ𝑚𝑒̈𝑟𝑖𝑛𝑒̈ 𝑒 𝑐̧𝑑𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖 𝑠ℎ𝑡𝑎𝑧𝑜𝑟. 𝑀𝑎𝑟𝑟𝑗𝑎 𝑛𝑒̈ 𝑑𝑜𝑟𝑒̈𝑧𝑖𝑚 𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑡𝑜𝑟𝑒𝑣𝑒, 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑔𝑗𝑒𝑔𝑗𝑒̈𝑠𝑖, 𝑝𝑜𝑟 𝑞𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑐̧𝑜𝑗𝑚𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑠𝑓𝑖𝑑𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑛𝑎, 𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑜𝑗𝑚𝑒̈ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒̈𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑣𝑒 𝑡𝑒̈ 𝑡𝑗𝑒𝑟𝑎”, tha Meçaj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera