Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Profil fermeri/ Historia e Dorianit, nga emigrant në sipërmarrës

“𝐾𝑢𝑟 𝑢 𝑏𝑖𝑛𝑑𝑎 𝑠𝑒 𝑓𝑖𝑡𝑜𝑣𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒̈ 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒̈𝑛 𝑒 𝑑𝑢ℎ𝑢𝑟 𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑠𝑎𝑝 𝑛𝑒̈ 𝐺𝑟𝑒𝑞𝑖, erdha 𝑛𝑒̈ 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑑𝑗𝑒 𝑝𝑒̈𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑖𝑠𝑢𝑟 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑒̈𝑛𝑑𝑒̈𝑟𝑟. 𝐻𝑎𝑝𝑗𝑎 𝑒 𝑑𝑦𝑞𝑎𝑛𝑖𝑡 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑖𝑠ℎ𝑖𝑡 𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑘𝑠𝑒𝑠𝑖 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑒̈ 𝑑ℎ𝑒 𝑒 𝑑𝑖𝑗𝑎 𝑞𝑒̈ 𝑛𝑢𝑘 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑒̈𝑟𝑓𝑢𝑛𝑑𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑘𝑒̈𝑡𝑢. 𝐷𝑢ℎ𝑒𝑗 𝑡𝑒̈ 𝑧𝑔𝑗𝑒𝑟𝑜ℎ𝑒𝑠ℎ𝑎 𝑛𝑒̈ 𝑏𝑖𝑧𝑛𝑒𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑢𝑛𝑑 𝑡𝑎 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑗𝑎 𝑑𝑢𝑘𝑒 𝑖 𝑜𝑓𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑘𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒̈𝑣𝑒 𝑐𝑖𝑙𝑒̈𝑠𝑖”, kështu e nis rrëfimin Dorian Koçi, administratori i thertores  “Çunat Tonë”.

Aktualisht Koçi ka tre dyqane mishi në Tiranë dhe një thertore, ku gjatë ditës theren mesatarisht 150 krerë qengja dhe keca.

AKVMB është prezent me veterinerët e saj në thertoren e tij, për të bërë vlerësimin e gjendjes shëndetësore të kafshëve para dhe pas therjes. Vulosja e mishit me vulën e AKVMB është treguesi i garancisë ushqimore për konsumatorin.

Shpërndaje:

Lajme të tjera