Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Profil i fermerit që jetën ai ka dedikuar bujqësisë

Xhevdeti nga fshati Mizë i Divjakës i ka mbushur të 70-at, por nuk e ka menduar asnjë herë që të heqë dorë nga punët e bujqësisë. Thotë se jeta e tij është lidhur ngushtësisht me tokën dhe këtë pasion ia ka injektuar edhe djalit të tij.

“𝐾𝑎𝑚 𝑛𝑖𝑠𝑢𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚 𝑚𝑒 𝑏𝑢𝑗𝑞𝑒̈𝑠𝑖 𝑞𝑒̈ 𝑘𝑢𝑟 𝑖𝑠ℎ𝑎 15 𝑣𝑗𝑒𝑐̧ 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑢𝑘 𝑖 𝑗𝑎𝑚 𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒̈ 𝑘𝑢𝑟𝑟𝑒̈ 𝑘𝑒̈𝑠𝑎𝑗 𝑝𝑢𝑛𝑒.  𝐾𝑢𝑙𝑡𝑖𝑣𝑜𝑗𝑚𝑒̈ 𝑡𝑒̈ 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒̈𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑠ℎ𝑒𝑠𝑖𝑚 𝑛𝑒̈ 𝑝𝑖𝑘𝑎𝑡 𝑒 𝑔𝑟𝑢𝑚𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡. 𝑇𝑒̈ 𝑎𝑟𝑑ℎ𝑢𝑟𝑎𝑡 𝑡𝑜𝑛𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑛𝑔𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑ℎ𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑏𝑢𝑗𝑞𝑒̈𝑠𝑜𝑟𝑒”, thotë Xhevdeti.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja