Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Profil/Veterineri im

“𝑁𝑒̈𝑠𝑒 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑑𝑖𝑙𝑗𝑎 𝑠𝑒̈𝑟𝑖𝑠ℎ 𝑝𝑒̈𝑟𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑗𝑒̈ 𝑧𝑔𝑗𝑖𝑑ℎ𝑗𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑙𝑖𝑑ℎ𝑗𝑒 𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛, 𝑠𝑒̈𝑟𝑖𝑠ℎ 𝑑𝑜 𝑡𝑒̈ 𝑏𝑒̈ℎ𝑒𝑠ℎ𝑎 𝑣𝑒𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑒𝑟”, shprehet Hamdi Smoqi, i cili prej dy vitesh i është bashkuar trupës veterinare të AKVMB. Hamdiu ka 30 vite që ushtron profesionin e mjekut veterinar. Ai nuk ka një orar zyrtar në punë, por gjendet në çdo moment pranë blegtorëve. “𝑁𝑒̈ 𝑗𝑒𝑡𝑒̈𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒 𝑖𝑢 𝑘𝑎𝑚 𝑠ℎ𝑒̈𝑟𝑏𝑦𝑒𝑟 𝑚𝑖𝑗𝑒̈𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑏𝑙𝑒𝑔𝑡𝑜𝑟𝑒̈𝑣𝑒. 𝑃𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑚𝑒 𝑛𝑢𝑘 𝑘𝑎 𝑞𝑒𝑛𝑒̈ 𝑒 𝑓𝑜𝑘𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟 𝑏𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑡𝑖𝑗 8-𝑜𝑟𝑎𝑟𝑠ℎ𝑖. 𝑀𝑒̈ 𝑒̈𝑠ℎ𝑡𝑒̈ 𝑑𝑎𝑠ℎ𝑢𝑟 𝑡𝑒̈ 𝑝𝑢𝑛𝑜𝑗 𝑒𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒̈ 𝑜𝑟𝑒̈𝑡 𝑒 𝑣𝑜𝑛𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑛𝑎𝑡𝑒̈𝑠, 𝑎𝑝𝑜 𝑜𝑟𝑒̈𝑡 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑒̈ 𝑚𝑒̈𝑛𝑔𝑗𝑒𝑠𝑖𝑡”, rrëfen ai. Hamdiu ka në përgjegjësi 9 ferma, ku 5 prej tyre janë ferma gjedhi, 3 ferma të imtash dhe 1 stabiliment me shpendë. I duhet të bëjë matrikullimet sa herë që në fermë ka lindje të reja. Pjesë e rëndësishme e punës së tij janë vaksinimet apo gjurmimet; monitorimet klinike për gjendjen shëndetësore të kafshëve dhe shpendëve në ferma. Puna e tij është mjaft intensive, duke garantuar sigurinë ushqimore.  

Shpërndaje:

Lajme të tjera