Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Profil veterineri/ Kujtimi: Kam 35 vite që punoj si veteriner i zonës

Kujtimi është pjesë e armatës së veterinerëve të AKVMB.  Nuk e ka lënë profesionin e tij asnjë moment dhe në këto ditë të acarta dimri e gjejmë pranë fermerëve të Orenjës së Librazhdit, për të monitoruar shëndetin e kafshëve dhe këshilluar blegtorët.

 

“𝘗𝘶𝘯𝘢 𝘪𝘮𝘦 𝘯𝘶𝘬 𝘮𝘣𝘢𝘳𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘵ë𝘮 𝘯ë 𝘱ë𝘳𝘮𝘣𝘶𝘴𝘩𝘫𝘦𝘯 𝘦 𝘥𝘦𝘵𝘺𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘵ë 𝘯𝘨𝘢𝘳𝘬𝘶𝘢𝘳𝘢. 𝘋𝘶𝘬𝘦 𝘱𝘶𝘯𝘶𝘢𝘳 𝘱ë𝘳 𝘯𝘫ë 𝘬𝘰𝘩ë 𝘵ë 𝘨𝘫𝘢𝘵ë 𝘮𝘦 𝘧𝘦𝘳𝘮𝘦𝘳ë𝘵, 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘳𝘥𝘩ë𝘯𝘪𝘦 𝘯𝘫𝘦𝘳ë𝘻𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘩𝘦 𝘴𝘩𝘱𝘦𝘴𝘩 𝘥𝘶𝘩𝘦𝘵 𝘵’𝘪𝘶 𝘱ë𝘳𝘨𝘫𝘪𝘨𝘫𝘦𝘮 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘱ë𝘳𝘵𝘦𝘫 𝘢𝘴𝘢𝘫 𝘲ë 𝘮ë 𝘯𝘨𝘢𝘳𝘬𝘰𝘯 𝘭𝘪𝘨𝘫𝘪. 𝘒𝘺 𝘢𝘯𝘨𝘢𝘻𝘩𝘪𝘮 𝘮ë 𝘣ë𝘯 𝘲ë 𝘵ë 𝘮𝘰𝘴 𝘦 𝘴𝘩𝘰𝘩 𝘬𝘶𝘳𝘳ë 𝘰𝘳𝘢𝘳𝘪𝘯 𝘻𝘺𝘳𝘵𝘢𝘳”, shprehet veterineri i AKVMB.

55-vjeçari iu shërben rreth 200 fermave, ky dominojnë parqet e bletëve dhe tufat me të imta.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja