Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

The Food Safety Project

Autoritet Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është pjesë e bashkëpunimit me “The Food Safety Project”, një projekt ky që ofron mbështetje për standardet

The Food Safety Project

Autoritet Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është pjesë e bashkëpunimit me “The Food Safety Project”, një projekt ky që ofron mbështetje për standardet

Most Popular: