Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Projekti për Sigurinë Ushqimore trajnon veterinerët e thertoreve

Garantimi i sistemit të sigurisë ushqimore në thertore ishte qëllimi i trajnimit 5-ditor, të zhvilluar nga projektit “The Food Safety Project”. Në këtë tur morën pjesë specialistët e sektorit Tregje dhe Thertore dhe veterinerët zyrtarë në të gjitha drejtoritë Rajonale.

 

Ky trajnim iu siguron specialistëve të AKVMB aftësitë për të përshtatur standardet e higjienës në thertore, ku ata tashmë kryejnë kontrolle zyrtare të inspektimit të mishit, në përputhje me Rregulloret e BE-së. Siguria ushqimore për produktet shtazore është prioritet mjaft i rëndësishëm për AKVMB.

Shpërndaje:

Lajme të tjera