Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Publikim informues mbi MAD

Murtaja Afrikane e Derrave  është një sëmundje përgjegjëse për humbjet masive në popullatat e derrave dhe ka pasoja drastike për: ekonominë blegtorale, tregtinë dhe industrinë e përpunimit të mishit.

Aktualisht, duke prekur disa rajone anembanë botës, sëmundja jo vetëm që po pengon shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve, por ka edhe ndikime të dëmshme në #biodiversitetin dhe jetesën e fermerëve.

⚠️Respektimi i masave të biosigurisë janë të vetmet mënyra që parandalojnë shpërthimin e MAD në fermën tuaj.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse