Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Publikim ndërgjegjësues për fermerët mbi rëndësinë e bashkëpunimit me veterinerët

Ndikimi i shpërthimeve të sëmundjeve mbi kafshët, njerëzit dhe ekosistemet është i një rrezik real dhe i dukshëm.

Fermerët duhet të bashkëpunojnë ngushtë me veterinerët e AKVMB për të regjistruar kafshët e tyre.

Me anë të matrikullimit, fermerët përfitojnë vaksinat falas, duke garantuar në këtë mënyrë shëndetin e tyre dhe të kafshëve.

Të parandalosh është më mirë se të kurosh!

Shëndeti i kafshëve është shëndeti ynë. Është #Shëndeti i të gjithëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse