Farmacitë dhe Depot Veterinare

Qarku Tiranë ka:

 • 10 Depo Farmaceutike 
 • 12 Farmaci Veterinare nga ku 8 ndodhen në Tiranë dhe  4 në  Kavajë.

 

Qarku  Durrës ka:

 • 6 Farmaci Veterinare nga ku 2 ndodhen në Krujë dhe  4 në  Durrës 
 •  4 Depo Farmaceutike në Durrës.

 

Qarku Dibër:

 • Nuk ka depo farmaceutike 
 •  Ka 7 Farmaci Veterinare nga ku  4 ndodhen në Dibër dhe 3 në Mat.

 

Për D.R.V.M.B.Tiranë kemi gjithsej 14 Depo Farmaceutike dhe 25 Farmaci Veterinare.

Nr

Lënda

DRVMB

Tiranë

1

Depo Farmaceutike

14

2

Farmaci Aktive

25

3

Drejtues Teknik

39

Qarku Elbasan ka:

 • 19 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka Depo Faraceutike


Qarku Berat ka:

 • 9 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka Depo Farmaceutike


Qarku Korce ka:

 • 7 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka Depo Farmaceutike


Për D.R.V.B Elbasan kemi gjithësej 35 Farmaci Veterinare dhe asnjë Depo Farmaceutike.

Nr

Lënda

DRVMB

Elbasan

1

Depo Farmaceutike

0

2

Farmaci Aktive

35

3

Drejtues Teknik

35

Qarku Vlorë ka:

 • 15 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka Depo Faraceutike


Qarku Fier ka:

 • 23 Farmaci Veterinare
 •  1 Depo Farmaceutike


Qarku Gjirokastër ka:

 • 5 Farmaci Veterinare
 • 1 Depo Farmaceutike


Për D.R.V.B Vlorë kemi gjithësej 43 Farmaci Veterinare dhe 2 Depo Farmaceutike.

 

Lënda

DRVMB

Vlorë

1

Depo Farmaceutike

2

2

Farmaci Aktive

43

3

Drejtues Teknik

46

Qarku Shkodër ka:

 • 7 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka asnjë Depo Faraceutike


Qarku Lezhë ka:

 • 10 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka asnjë Depo Farmaceutike


Qarku Kukës ka:

 • 5 Farmaci Veterinare
 • Nuk ka asnjë Depo Farmaceutike


Për D.R.V.B Shkodër kemi gjithësej 22 Farmaci Veterinare dhe 0  Depo Farmaceutike.

Nr

Lënda

DRVMB

Shkodër

1

Depo Farmaceutike

0

2

Farmaci Aktive

22

3

Drejtues Teknik

22