Numri i Fermave dhe Krerëve sipas specieve

Tetor 2021Numri total i Gjedhit Numri total i të LeshtaveNumri total i të DhirtaveNumri total i DerraveNumri total i NjëthundrakëveNumri total i ShpendëveNumri total i BletëveNumri Total i Fermave
Tiranë7606214563710717849431369114301677462077710
Elbasan828114221792374906912330821462943155545112783
Vlorë809417491963189961978622374208644414041082073
Shkodër74882112092118125582519059103013511228967817