Tregjet

DRVMB
Total i Tregjeve
Elbasan
1
Berat
1
Shkodër
2
Tiranë
1
Durrës
1