Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rajoni i Elbasanit, deri në fund të tetorit janë regjistruar në total 112.799 ferma blegtorale

Drejtoria Rajonale e AKVMB Elbasan mbulon me Shërbim Veterinar tre qarqe: Elbasanin, Beratin dhe Korçën.
Për këtë rajon deri në tetor 2021, janë regjistruar në total 112.799 ferma blegtorale, me 2.405.043 kafshë të specieve të ndryshme.
Në to mbarështohen 423.702 të leshta, 238.082 të dhirta, 84.475 gjedhë, 6.912 derra, 33.082 njëthundrakë, 1.463.243 shpendë dhe 155.547 bletë.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse