Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Raportimi javor mbi monitorimet e fermave të derrave mbi MAD

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve vijon monitorimet në fermat e mbarështimit të derrave dhe stabilimenteve, me qëllim raportimin dhe zbulimin e hershëm për parandalimin në kohë të shfaqjes së Murtajës Afrikane të Derrave në vendin tonë.

𝐍𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟓- 𝟑𝟏 𝐠𝐮𝐬𝐡𝐭,  𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞̈𝐭 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫𝐞̈ 𝐤𝐚𝐧𝐞̈ 𝐤𝐫𝐲𝐞𝐫 𝟖𝟗 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥𝐥𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐟𝐞𝐫𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐡.

Në këtë proces është e rëndësishme të theksohet roli i të gjithë aktorëve për mbrojtjen e shëndetit të popullatës së derrit duke qenë se zbulimi, parandalimi dhe raportimi janë elementët kyç në frenimin e kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse të kafshëve.

𝑵𝙚̈ 𝙘̧𝒅𝙤 𝙧𝒂𝙨𝒕 𝒅𝙮𝒔𝙝𝒊𝙢𝒊, 𝙢𝒃𝙖𝒓𝙚̈𝒔𝙝𝒕𝙪𝒆𝙨𝒊𝙩 𝙙𝒖𝙝𝒆𝙩 𝙩𝒆̈ 𝒏𝙟𝒐𝙛𝒕𝙤𝒋𝙣𝒆̈ 𝒗𝙚𝒕𝙚𝒓𝙞𝒏𝙚𝒓𝙚̈𝒕 𝒕𝙖𝒏𝙚̈ 𝙤𝒔𝙚 𝙩𝒆̈ 𝒌𝙤𝒏𝙩𝒂𝙠𝒕𝙤𝒋𝙣𝒆̈ 𝒏𝙚̈ 𝙣𝒖𝙢𝒓𝙞𝒏 𝒆 𝒈𝙟𝒆𝙡𝒃𝙚̈𝒓 𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja