Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Raportimi, zbulimi dhe parandalimi janë elementët kyç në kufizimin e përhapjes së MAD

Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) mund të ketë pasoja shkatërruese për ekonominë e mbarështimit të derrave.
𝐑𝐚𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐦𝐢, 𝐳𝐛𝐮𝐥𝐢𝐦𝐢 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢 janë elementët kyç në kufizimin e përhapjes së kësaj sëmundjeje.
AKVMB kërkon që të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ofrojë njohuri praktike rreth MAD-së dhe mënyrës së menaxhimit të parandalimit të përhapjes së saj përmes rritjes së vigjilencës nga të gjithë aktorët: fermerët, veterinerët dhe qytetaret.
Në çdo rast të dyshimitë, kontaktoni me Shërbimin Veterinar.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔

Shpërndaje:

Lajme të tjera