Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Regjistri i Fermerit, agronomët monitorojnë serrat në Elbasan

Regjistri i Fermerit është një nga dokumentet bazë që garanton gjurmueshmërinë e prodhimeve bujqësore.

Specialistët e Mbrojtjes së Bimëve të Drejtoria Rajonale e Veterinarisë dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan, monitoruan  Regjistrin dhe fermën prej 0,6 ha, në Shirgjan të Elbasanit, përpara  se produkti të vilej për konsum.

U konstatua se fermeri ka respektuar karencën dhe  PMB  të lejuara. Kultura ishte e pastër nga ana fitosanitare.

Shpërndaje:

Lajme të tjera