Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rëndësia e biosigurisë në fermë

Biosiguria në fermë shërben si një “policë sigurimi” për mbrojtjen e shëndetit të kafshëve nga hyrja e sëmundjeve infektive dhe zoonotike me rëndësi ekonomike si dhe ruajtjen e fermës nga rënia e prodhimit dhe humbje të mëdha ekonomike. Parandalimi i futjes së sëmundjeve në fermë ka një kosto më të ulët dhe një përfitim më të madh se kontrolli i tyre. 𝐌𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐞 𝐛𝐢𝐨𝐬𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐬ë 𝐧ë 𝐟𝐞𝐫𝐦ë 𝐪ë 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐧 𝐳𝐛𝐚𝐭𝐮𝐚𝐫; -Blerjen e kafshëve, materialit biologjik dhe ushqimeve nga burime të sigurta dhe të certifikuara si të pastra nga sëmundjet infektive. -Testimi i kafshëve të reja që futen në fermë. (kjo mund të zëvendësohet me certifikimin se kafshët janë të pastra nga sëmundjet). -Minimizimi i kontaktit direkt apo indirekt midis grupeve të kafshëve si dhe kafshëve që hyjnë nga jashtë. Ideale është që çdo grup-moshë të menaxhohet si njësi individuale (viça, mëshqerra, lopë në tharje, lopë në laktacion, etj).  

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse