Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Respektimi i kushteve sanitaro–veterinare, veterinerët e shërbimit monitorojnë vaskat e peshkut

Veterinerët e Shërbimit në Berat inspektuan fermën e kultivimit të troftës në Bogovë të Skraparit. Qëllimi i inspektimit ishte nëse fermeri plotësonte standardet e kultivimit të peshkut dhe nëse respektoheshin kushtet sanitaro – veterinare.

Nga monitorimi i vaskave, me sipërfaqe totale 400 m2, rezultoi se gjendja shëndetësore e popullatave të troftës ishte e mirë. Sipërmarrësi i akuakulturës u këshillua që të mbajë shënim në fletoren e fermerit çdo medikament që përdor tek trofta dhe të resepktojë afatin e nxjerrjes në treg të peshkut.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera