Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rritja e kërkesës për produkte shtazore sjell zgjerimin e tufave blegtorale

Rritja e kërkesës për qumësht dhe mish po shoqërohet me zhvillimin e sektorit të blegtorisë. Referuar statistikave zyrtare, Rajoni i Vlorës për vitin 2023, ka sjellë dukshëm rritjen e madhësisë së fermave blegtorale, në të imta dhe gjedh.

 

Në vitin 2022, rezultojnë të 67215 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈ 𝐠𝐣𝐞𝐝𝐡 dhe një vit me pas, numri i tyre shkon në 72857 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈. Për të njëjtin hark kohor vërejmë një 𝐬𝐡𝐭𝐢𝐦 𝐭𝐞̈ 𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈𝐯𝐞 𝐧𝐞̈ 𝐭𝐞̈ 𝐢𝐦𝐭𝐚 𝐧𝐠𝐚 844903  𝐧𝐞̈  929658  𝐤𝐫𝐞𝐫𝐞̈.

Për t’iu përgjigjur sa më mirë sfidave të këtij sektori, AKVMB është çdo ditë në terren me armatën e mbi 500 veterinerëve zyrtarë, në mënyrë që të garantohet gjurmueshmëria dhe siguria ushqimore.

Shpërndaje:

Lajme të tjera