Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rrugët e infektimit të njerëzve nga plasja

Plasja është një sëmundje zoonotike, e cila përveç kafshëve, vë në rrezik edhe shëndetin e njerëzve. Është e rëndësishme shmangia e kontaktit me kafshët e dyshuara për plasje dhe mos-hapja e kadavrave të kafshëve, pasi janë jetike për mbrojtjen e njeriut.

Duhet përmendur fakti se ekziston një vaksinë për individët në rrezik të lartë ekspozimi ndaj plasjes, për shkak të detyrës së tyre (p.sh. veterinerët, personeli laboratorik e ushtarak, pronarët e kafshëve).

AKVMB në çdo rast të dyshimtë, këshillon fermerët që të njoftojnë në nr., e gjelbër 08003366 ose të kontaktojnë veterinerin zyrtar.

Shpërndaje:

Lajme të tjera