Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Rubrika “𝐕𝐞𝐭𝐞𝐫𝐢𝐧𝐞𝐫𝐢 𝐢𝐦”/ Suina: Është punë e vështirë, por ia kam dalë

Suina Hamza  që prej muajit prill 2023 i është bashkuar trupës veterinare të AKVMB, duke mbuluar  dy Njësi Administrative; Qafë Mali dhe Blerim të Bashkisë Pukë, me një total prej 700 fermash. Kryesisht dominojnë fermat me të dhirta.

 

Sipas saj nuk është e lehtë që të jesh mjeke veterinere për shkak të terrenit të vështirë që duhet të mbulojë dhe shumëllojshmërisë së shërbimeve që kryen.

 

“Ë𝘴𝘩𝘵ë 𝘯𝘫ë 𝘱𝘶𝘯ë 𝘦 𝘷ë𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳ë 𝘱ë𝘳 𝘷𝘦𝘵ë 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘧𝘪𝘬ë𝘯 𝘲ë 𝘬𝘢 𝘬𝘺 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯, 𝘱𝘰𝘳 𝘶𝘯ë 𝘦 𝘬𝘢𝘮 𝘻𝘨𝘫𝘦𝘥𝘩 𝘮𝘦 𝘷𝘶𝘭𝘭𝘯𝘦𝘵 𝘵ë 𝘭𝘪𝘳ë 𝘥𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘪 𝘮ë 𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘪𝘢 𝘬𝘢𝘮 𝘥𝘢𝘭ë 𝘴𝘩𝘶𝘮ë 𝘮𝘪𝘳ë”, na thotë Suina.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse