Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve Berat gjatë certifikimit të fidanëve perimorë

Shërbimi i Mbrojtjes së Bimëve të Qarkut Berat ka kryer kontroll fitosanitar në subjektin “Agro Eliek” me qëllim të stinës. Sipërfaqja që shfrytëzohet për kultivimim e materialit mbjellës është 0.3 ha serrë. Kryesisht kultivohen fidanë të llojit domate, spec dhe trangull.

Përpara se fidanët të dalin në treg, duhet që të pajisen me certifikatën fitosanitare, për të garantuar cilësi tek fermeri blerës dhe pastërti fitosanitare.

“Agro Eliek” me vendndodhje në Poshnje të Bashkisë Dimal importon fara dhe prodhon fidanë prej 3 vitesh për tregun vendas.

AKVMB është gjithmonë prezent në këtë subjekt për t’iu garantuar fermerëve fidanë të pastër nga dëmtuesit e këtyre bimëve.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja