Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Shfaqja e karkalecit, specialistët e AKVMB monitorojnë zonat e trajtuara

Specialistët e Mbrojtjes së Bimëve të AKVMB monitoruan nga afër zonat e trajtuara kimikisht për uljen e popullatës së karkalecit dhe siperfaqe të tjera toke, ku është shfaqur ky dëmtues polifag. Nga vlerësimi  i ekspertëve në terren rezulton se nuk ka sipërfaqe të shtuara të infeksionit të karkalecit.

📍Ka ulje të shkalles së infeksionit në vatrat e trajtuara kimikisht.

📍Është bërë trajtim në pjesën më të madhe të vatrave të identifikuara, në bashkëpunim me pushtetin vendor.

📍Specialistëve të Lushnjës iu la detyrë që pas trajtimit të parë, të mbahen vatrat dhe e gjithë sipërfaqja në monitorim për të evidentuar poblematikë të shtuar.

📍Të mbahet kontakt i vazhdueshëm me përfaqësues të pushtetit vendor.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse