Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Si duhet të sillemi me kafshët e ngordhura dhe të sëmura

Kafshët shtëpiake dhe ato të egra mund të kthehen në rrezik për shëndetin publik si pasojë e bartjes së një sërë sëmundjeve zoonotike.
Për të shmangur rreziqe të tilla, mjafton të respektohen disa hapa.
Adoptimi i praktikave të mira në ndërveprimin kafshë-njerëz, mund të ulë rrezikun e transmetimit të sëmundjeve të kafshëve tek njeriu. #NjëShëndet

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse