Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Si identifikohet Xylella fastidiosa në bimë

 

Xylella fastidiosa është një patogjen bakterial që përbën rrezik për rreth 500 specie bimore. Kjo sëmundje është përcaktuar si shkaktare e tharjes së shpejtë të ullirit.

Në kushtet e përhapjes së bakterit në territorin e Italisë, Shqipëria konsiderohet si zonë me rrezikshmëri të lartë për përhapjen e kësaj sëmundje.

 

Në rast se nga analizat rezultojnë bimë te infektuara, masa e vetme e frenimit të përhapjes së sëmundjes është çrrënjosja e bimëve të kultivuara.  Në këtë kuadër, vrojtimi i bimëve bujtëse të X. fastidiosa nga specialistët e AKVMB-së, AKU-së, AREB-ve, QTTB-ve dhe çdo agronomi apo operatori të sektorit është detyrë prioritare.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja