Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Si vektori kryesor infekton bimët me Xylella fastidiosa

Shpërndaje:

Lajme të tjera