Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Siguria ushqimore, AKVMB dërgon pranë ISUV 893 mostra

Siguria ushqimore, mbështetja e ekonomisë blegtorale me anë të garantimit të mirëqënies së kafshëve janë dy prioritetet kryesore të shërbimit veterinar.

 

 

AKVMB çdo ditë është në terren me ekspertët e tij, për të zbatuar me përpikmëri masat profilaktike, siç janë vaksinimi dhe marrja e mostrave për gjurmim, fushata këto që i shërbejnë parandalimit të përhapjes së sëmundjeve zoonotike.

 

 

Në periudhën janar-prill 2024 janë marrë në total 893 mostra, të cilat janë dërguar pranë Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë – ISUV për analizim.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

AKVMB, vizitë studimore në Itali

Aktiviteti me temë “Përmirësimi i Kapaciteteve Menaxhuese për Digjitalizimin e Regjistrimit të Kafshëve”, u mundësua nga projekti Safial. Ekipi nga Shqipëria vizitoi disa ferma për