Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Simptomat e fitoplazmës së mollës

Fitoplazma e mollës (Apple proliferation phytoplasma) është një nga sëmundjet fitoplazmatike më të rëndësishme të mollës, që prek pothuajse të gjithë kultivarët, duke zvogëluar madhësinë (me rreth 50%), peshën (me 63-74%) dhe cilësinë e frutave, si dhe zvogëlon fuqinë e pemës dhe rrit ndjeshmërinë ndaj pluhurit, myk (Podosphaera leucotricha).

 

Meqenëse vektori është i panjohur, nuk është e mundur të kontrollohet përhapja natyrale e sëmundjes dhe heqja e degëve apo kërcejve të infektuar mund të mos jetë gjithmonë i suksesshëm.

Në këtë material gjeni informacion mbi këtë sëmundje, ku fermerët mund të dallojnë shenjat e para të shfaqjes së saj në parcelat me mollë.

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse