Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Specialistët e AKVMB trajnohen për dëmtuesit e zonave të mbrojtura

“Elementët e Legjislacionit të BE për Shëndetin e Bimëve, Zonat e Mbrojtura dhe Dëmtuesit e Zonave të Mbrojtura”, ishte tema e trajnimit të zhilluar nga Projekti “The Food Safety”.
 Në këtë trajnim morën pjesë specialistët e AKVMB, me qëllim rritjen e kapaciteteve, për t’iu përgjigjur në kohë dhe me standarde bashkëkohore, të gjithë problematikave të ndeshura në fushën e shëndetit të bimëve.
 
Pas zhvillimit teorik të trajnimit, u zhvillua një vizitë në terren, në ambientet e një operatori në Pezë të Tiranës, i cili prej shumë vitesh prodhon dhe tregton fidanë frutorë.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja