Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Specialistët e mbrojtjes së bimëve të AKVMB, trajnim për dëmtuesit karantinor në BE

Specialistët e Mbrojtjes së Bimëve të AKVMB, ishin pjesë e një trajnimi 3-ditor për shëndetin e bimëve. Trajnimi, i zhvilluar nga Projekti “Food Safety”, u fokusua mbi dëmtuesit karantinor në BE dhe vrojtimet për Aleurocanthus spiniferus (miza e portokallit te agrumet në Shqipëri).

 

Sesionet u zhvilluan në Shkodër, Berat dhe Vlorë, ku u përfshinë elementë teorik dhe praktik, me monitorime në plantacionet e ullirit dhe agrumeve. Gjithashtu ekspertët tanë të mbrojtjes së bimëve, në bashkëpunim me ekspertët e Projektit “Food Safety”, pritet të ndërrmarin në Shqipëri një studim mbi përcaktimin e statusit Xylella Fastidiosa.

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja