Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Specialistët e shërbimit veterinar gjatë matrikullimit dhe rimatrikullimin të një ferme në Librazhd

Specialistët e shërbimit veterinar të Drejtorisë Rajonale Elbasan inspektuan një fermë të dhirtash në Qukës Skënderbe të Librazhdit. Qëllimi i inspektimit kishte të bënte me matrikullimin dhe rimatrikullimin e 75 krerëve.
 
Matrikullimi është një detyrim ligjor për fermerët dhe një proces që nuk ndalet në asnjë moment. Asnjë kafshë nuk mund të shkojë në treg apo thertore nëse nuk është e matrikulluar.
Regjistrimi i tyre në regjistrin zyrtar elektronik RUDA formalizon sektorin e blegtorisë dhe garanton gjurmueshmërinë për sigurinë ushqimore.
Shërbimi veterinar gjithashtu monitoroi edhe gjendjen shëndetësore të kafshëve, sipas të cilëve rezultoi në gjendje të mirë.
 
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja