Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Specialistët këshillojnë fermerët për mënyrën si luftohet “Syri i palloit” tek ullinjtë

Specialistët e Drejtorisë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan, kryen monitorim në blloqet me ullinj për gjendjen fitosanitare të stinës. Monitorimi u realizua në fshatin Gjergjan të Elbasanit, ku janë kultiuar rreth 1 ha ullinj dhe nga vrojtimi rezultoi infeksion i lehtë nga “syri i palloit”, (𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜𝑐𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑎𝑔𝑖𝑛𝑢𝑚).

“Syri i palloit” (𝐶𝑦𝑐𝑙𝑜𝑐𝑜𝑛𝑖𝑢𝑚 𝑜𝑙𝑒𝑎𝑔𝑖𝑛𝑢𝑚) është një sëmundje e përhapur në të gjitha zonat ku kultivohet ulliri dhe shkakton dëme të medha. Sëmundja prek gjethet, frutat dhe degët, por dëmin më të madh e shkakton tek gjethet dhe fruti.

Infeksioni zhvillohet kryesisht në dy periudha kryesore: në pranverë dhe vjeshtë. Specialistët e Mbrojtjes së Bimëve informuan fermerët se si indetifikohet sëmundja dhe u këshilluan për mënyrën e trajtimit. Pas vjeljes fermerët duhet të bëjnë higjenizimin e parcelës, për të shmangur përhapjen e mëtejshme të infeksinoit.

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja