Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Takim informues në Berat për mbetjet e pesticideve dhe dy dëmtues; virusin e domates ToBRFV dhe karkalecin

Drejtoria e Mbrojtjes së Bimëve në AKVMB organizoi një takim informues në Qarkun e Beratit për mbetjet e pesticideve dhe dy dëmtues; virusin e domates ToBRFV dhe karkalecin.

Në takim morën pjesë specialistët e mbrojtjes së bimëve të DRVMB Elbasan dhe specialistët e AREB, të Qarkut Berat; grumbullues dhe fermerë të zonës. Specialistët e AKVMB-së i njohën të pranishmit me problemin e mbetjeve të PMB-ve në prodhimet bujqësore, bazën ligjore që duhet zbatuar për prodhime me mbetje brenda normave.

Gjithashtu u informuan për dëmet që shkaktojnë dy viruset ToBRFV dhe karkaleci në sipërfaqet e kultivuara; masat që duhen marrë për monitorimin dhe kontrollin e tyre. Në fund të takimit, AKVMB shpërndau materialet informuese për këto dy dëmtues.

Për tu njohur për virusin ToBRFV klikoni mbi link- https://akvmb.gov.al/publikime/

Shpërndaje:

Lajme të tjera