Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Takim për kalimin e sistemit pilot të certifikatave fitosanitare Online në funksionalizim të plotë

Zhvillohet në Vlorë workshopi Rajonal, thirrur nga CEFTA, në kuadër të Projektit SEED+.

Ky takim ka si qëllim kalimin e sistemit pilot të lëshimit të certifikatave fitosanitare On line, CEFTA TRACES NT në funksionalizim të plotë.

Fokusi i diskutimi ishte rritja e efikasitetit të kësaj platforme digjitale, për të thjeshtuar punën e inspektorëve të Mbrojtjes së Bimëve dhe operatorëve ekonomikë, për shkëmbimet e produkteve bujqësore në Rajonin CEFTA dhe me gjerë.

Takimi evidentoi punën e mirë të AKVMB-së për finalizimin në kohë dhe me sukses të këtij projekti shumë të rëndësishëm, financuar nga BE.

Shpërndaje:

Lajme të tjera