Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja është i vështirë luftimi i tyre me trajtime kimike. Është i rëndësishëm përcaktimi i saktë i kohës së ndërhyrjes menjëherë pas lindjes së larvave. Për këtë shërben identifikimi i periudhës së fluturimit, me ndihmën e kurtheve me feromone seksuale. Punimi i tokës gjatë dimrit rezulton i dobishëm për nxjerrjen e krisalidave dimëruese në sipërfaqe për t’i nënshtruar ato ndaj veprimit të ngricave.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi flaveshencën e artë të hardhisë

Flaveshenca e artë e hardhisë është sëmundje shkatërruese e hardhisë. Transmetohet nga materiali shartues dhe shumues vegjetativ si dhe nga insekti vektor 𝑠𝑐𝑎𝑝ℎ𝑜𝑖𝑑𝑒𝑢𝑠 𝑡𝑖𝑡𝑎𝑛𝑢𝑠. Nëse