Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Tomato Brown Rugose Fruit Virus, disa prej simptomave që shfaqen kryesisht tek domatja

“Tomato Brown Rugose Fruit Virus’’ është kategorizuar si një shkaktar që sjell dëme të konsiderueshme në fermat e domateve dhe specave.

Fermerët duhet të shikojnë me kujdes disa simptoma të dukshme në fidanë dhe fruta dhe në raste dyshimi të njoftojnë inspektorët agronomë të AKVMB ose njoftojnë në numrin e gjelbër 08003366.

 

ToBRFV mund të infektojë deri në 100% të një kulture dhe të shkaktojë humbje të rendimentit midis 25 dhe 70%, duke sjellë kështu një dëm të madh ekonomik. Në video gjeni disa prej simptomave që shfaqen kryesisht tek domatja, e cila është edhe bujtësi kryesor i virusit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja