Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Trajtimi me PMB i karkalecit, përfundon procesi në disa zona

Ka përfunduar trajtimi me spërkatje për uljen e popullatës të karkalecit në sipërfaqet e tokave bujqësore në Gjolenë të Belshit, ndërkohë që sot dhe nesër procesi do të shtrihet në Kosovë të Belshit.

Trajtimi vijon deri me datë 17 qershor edhe në fshatrat Grabian, Ferras, Stravec, Gradishtë, Spolat dhe Mertish të Divjakës, Plug, Saver dhe Karbunarë të Lushnjës; fshatrat Sevaster, Mavrovë, Kotë dhe Petë të Selenicës.

Veterinerët tanë kanë këshilluar fermerët që të 𝙣𝒅𝙖𝒍𝙞𝒏 𝒇𝙪𝒕𝙟𝒆𝙣 𝙚 𝙩𝒖𝙛𝒂𝙫𝒆 𝒃𝙡𝒆𝙜𝒕𝙤𝒓𝙖𝒍𝙚 𝙥𝒆̈𝙧 𝙠𝒖𝙡𝒍𝙤𝒕𝙚̈ dhe shpendëve në zonat ku do të bëhet ndërhyrja me spërkatje. Kujdes të veçantë duhet të 𝒌𝒊𝒉𝒆𝒕 𝒏𝒆̈ 𝒔𝒉𝒕𝒆𝒈𝒕𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒍𝒆𝒕𝒆̈𝒗𝒆; në izolimin e zgjojet, duke respektuar disa rregulla teknike, si ajrosja dhe furnizimi me ujë i tyre. Në parcelat ku do të bëhen ndërhyrjet, janë vendosur tabela paralajmëruese për blegtorët dhe mbarështuesit e bletëve.

Shpërndaje:

Lajme të tjera