Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Trajtimi që kryhet për mizën e ullirit

Miza e ullirit (Bractocera olea) mund të shkaktojë dëm të madh ekonomik tek ulliri. Insekti dëmton tulin e kokrrës, duke pakësuar sasinë dhe cilësinë e prodhimit të vajit.

Rënia e temperaturave dhe fillimi i shirave të parë të vjeshtës krijojnë kushte të favorshme për zhvillimin e mizës së ullirit B. oleae. Fermerët duhet të monitorojnë me kujdes parcelat e tyre, në mënyrë që të bëhet ndërhyrja në kohë, për mbrojtjen e kokrrave të ullirit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja