Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

U zhvillua në Korçë Panairi i Gjedhit të Qumështit

Aktiviteti u organizua nga Drejtoria Rajonale e Veterinarise dhe Mbrojtjes se Bimeve Elbasan dhe në kujdesin e Drejtorisë së Përgjithshme të AKVMB, ku morën pjesë rreth 50 mbarështues gjedhi, që e kanë fermën me destiancion prodhimin e qumështit .

Komisioni i Vlerësimit shpërndau çmime vlerësuese për krerët më cilësor si në prodhimtari dhe të dhëna racore .

Aktivitete të tilla i shërbejnë komunitetit të fermerëve , për tu njohur me racat më të mira të gjedhit dhe rritjes së komunikimit mes tyre.

𝙉ë 𝙌𝙖𝙧𝙠𝙪𝙣 𝙆𝙤𝙧çë 𝙨𝙤𝙩 𝙟𝙖𝙣ë 𝙧𝙧𝙚𝙩𝙝 29.300 𝙠𝙧𝙚𝙧ë 𝙜𝙟𝙚𝙙𝙝 dhe 11.000 fermerë.

 

 

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja