Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Veterinerët zyrtarë të kontrollit inspektojnë depo barnash veterinare në Fier

Veterinerët zyrtarë të kontrollit të Drejtorisë Rajonale Vlorë ushtruan kontroll në një depo barnash veterinare në Fier.
Pasi veterinerët zyrtarë të kontrollit u njoftuan për mbërritjen dhe kontrollin e ngarkesës me Prudukte Mjekësore Veterinare në Pikën e Inspektimit Kufitar nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, vijuan me inspektimin në subjekt.
 
Tregtarët me shumicë të Produkteve Mjekësore Veterinare (PMV) mbajnë dhe vënë në dispozicion të Shërbimit Rajonal Veterinar dokumentacion të hollësishëm, ku evidentohen datat e hyrjes dhe shitjes, emërtimi dhe sasitë e PMV-ve të shitura, certifikata e tregtimit të medikamentit, numri dhe të dhëna për jetëgjatësinë e porcionit të PMV-së, emri dhe adresa e blerësit.
Veterinerët zyrtarë të kontrollit nuk gjetën shkeleje nga ana ligjore apo mungesë të dokumentacionit, lidhur me PMV-të e porsaardhura.
 
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
 

Shpërndaje:

Lajme të tjera