VIDEO

Parandalimi i MAD/ Masat që duhet të respektojnë turistët që futen në Shqipëri

Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) është fatale për populllatën e derrave. Kjo sëmundje nuk përbën kërcënim për njerëzit, por ndikon në sigurinë ushqimore, jetesën dhe ekonominë blegtorale. MAD mund të përhapet në mënyra të ndryshme dhe me shpejtësi, por së bashku mund t’ia dalim që të frenojmë shfaqjen e saj në vendin tonë.

Personat që vijnë në Shqipëri me rastin e festave udhëzohen që të respektojnë disa masa, të cilat mund të ndikojnë në parandalimin e përhapjes së MAD në vendin tonë. Udhëtoni me përgjegjësi për të ndaluar përhapjen e Murtajës Afrikane të Derrave drejt Shqipërisë dhe për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e derrave!

#StopMAD

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

𝐏𝐚𝐫𝐚𝐧𝐝𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐌𝐀𝐃/ 𝐌𝐚𝐬𝐚𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐝𝐮𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐞𝐤𝐭𝐨𝐣𝐧𝐞̈ 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐭𝐞̈𝐭 𝐪𝐞̈ 𝐟𝐮𝐭𝐞𝐧 𝐧𝐞̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩𝐞̈𝐫𝐢
 
Murtaja Afrikane e Derrave është një sëmundje shkatërruese për popullatën e derrave.
#MurtajaAfrikaneeDerrave nuk përbën kërcënim për njerëzit, por përhapja e kësaj sëmundje ndikon në sigurinë ushqimore, jetesën dhe ekonominë blegtorale.
Shëndeti i kafshëve është shëndeti ynë. Në rast se dyshoni se derrat tuaj janë infektuar me MAD, njoftoni veterinerin e shërbimit që mbulon zonën tuaj, ose telefononi në numrin e gjelbër!
 
 
 
 

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Parandalimi i MAD/ Masat që duhet të respektojnë turistët që futen në Shqipëri

Murtaja Afrikane e Derrave (MAD) është fatale për populllatën e derrave. Kjo sëmundje nuk përbën kërcënim për njerëzit, por ndikon në sigurinë ushqimore, jetesën dhe ekonominë blegtorale. MAD mund të përhapet në mënyra të ndryshme dhe me shpejtësi, por së bashku mund t’ia dalim që të frenojmë shfaqjen e saj në vendin tonë.

Personat që vijnë në Shqipëri me rastin e festave udhëzohen që të respektojnë disa masa, të cilat mund të ndikojnë në parandalimin e përhapjes së MAD në vendin tonë. Udhëtoni me përgjegjësi për të ndaluar përhapjen e Murtajës Afrikane të Derrave drejt Shqipërisë dhe për të mbrojtur shëndetin dhe mirëqenien e derrave!

#StopMAD

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Në rast se dyshoni se derrat tuaj janë
infektuar me MAD, njoftoni veterinerin e shërbimit

Nga 1 qershori i këtij viti, prodhimi, importimi dhe përdorimi i qeseve plastike është i ndaluar me ligj.

Çdo person që hedh në treg, prodhon apo importon në territorin e Republikës së Shqipërisë qese plastike, dënohet me gjobë. 

Zbatimi i ndalimit të përdorimit të qeseve plastike mund të sjellë shqetësime të vogla në përditshmërinë e rutinës suaj, por ndikon shumë në uljen e ndotjes së mjedisit. Të gjithë ne jemi përgjegjës dhe bashkëpunëtorë për një mjedis më të pastër. 

#Stopqeseveplastike!

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

[email protected]

Trajnimi i veterinerëve zyrtarë, në lidhje me proceset e inspektimit të shëndetit të kafshëve para dhe pas therjes…​

AKVMB në mbështetje nga Projekti për Sigurinë Ushqimore, i cili financohet nga Bashkimi Evropian po kryen trajnime on spot për rreth 230 veterinerë zyrtarë, në lidhje me proceset e inspektimit të shëndetit të kafshëve para dhe pas therjes së tyre.
Bashkë për sigurinë ushqimore. Besoji veterinerit tënd!

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
[email protected]

Nëse repsektoni masat e biosigurisë në fermë, ndihmoni në parandalimin e përhapjes së influencës aviare…
 
Në këtë video gjeni informacione se si përhapet gripi i shpendëve dhe a rrezikohet shëndeti i përsonave që kanë kontakt me shpendët e infektuar.
 
Nëse konstatoni shpendë të ngrodhur në fermë, bëni karantinimin e menjëhershëm të tyre, për të shmangur përhapjen e Influencës aviare në zonat përreth.
Në çdo rast të njoftohet Shërbimi Veterinar dhe telefononi në nr., e gjelbër-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔!
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
 
 
 
 
    Gripi i shpendëve mund të kalojë nga ferma në fermë nëpërmjet shumë mënyrave direkte dhe indirekte…
 
Për të parandaluar hyrjen e sëmundjes në fermë, mbarështuesit e shpendëve duhet të respektojnë disa masa të rrepta biosigurie.
 
Në këtë video gjeni informacion lidhur mbi masat që duhet të zbatoni për të shmangur përhapjen e Influencës Aviare në fermën tuaj. Bashkëpunoni ngushtë me Shërbimin Veterinar dhe raportoni çdo rast të dyshimtë.
Së bashku mund të ndalim përhapjen e gripit të shpendëve.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔

 Një nga masat thelbësore për parandalimin e përhapjes së Influencës Aviare është zbatimi i rreptë i masave të biosigurisë në stabilimentet dhe fermat e mbarështuesve të shpendëve…

Marrja e masave në kohë është thelbësore për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundje, me pasoja shkatërruese për fermerët.
Së bashku mund t’ia dalim që të frenojmë përhapjen e Influencës Aviare në vatra të tjera.
Në këtë video gjeni informacion rreth shenjave klinike që shfaqin shpendët e infektuar me Influencë Aviare.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔

Bruceloza është një sëmundje zoonotike me rrezikshmëri të lartë, e cila mund të përhapet nga njëra kafshë në tjetrën dhe tek njeriu nëse nuk respektohen masat e biosigurisë…

Fermerët duhet të jenë të vëmendshëm ndaj shenjave klinike dhe në ato raste kur konstatojnë se kafshët e tyre janë të infektuara, duhet të marrin masa të menjëhershme për të parandaluar përhapjen e infeksionit.
AKVMB zbatoi programin e kontrollit dhe të çrrënjosjes së brucelozës në të gjitha fermat me mbi 5 krerë gjedh për vitin 2021, ku u asgjësuan 61 krerë gjedh pozitive.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Fermerë, jini vigjilentë ndaj shenjave klinike të Murtajës Afrikane të Derrave! Marrja e masave në kohë është thelbësore për të parandaluar përhapjen e…

Fermerë, jini vigjilentë ndaj shenjave klinike të Murtajës Afrikane të Derrave!

Marrja e masave në kohë është thelbësore për të parandaluar përhapjen e kësaj sëmundjeje, me pasoja shkatërruese për ekonominë e mbarështimit të derrave.
 
Së bashku mund t’ia dalim që të frenojmë shfaqjen e MAD në vendin tonë.
 
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔 
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kufi me Bullgarinë janë konfirmuar rastet e para të shpërthimit të Murtajës Afrikane të Derrave (MAD-së) dhe …
 
Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në kufi me Bullgarinë janë konfirmuar rastet e para të shpërthimit të Murtajës Afrikane të Derrave (MAD-së) dhe mënjëherë pas marrjes së informacionit në rrugë zyrtare, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve është vënë në gatishmëri për parandalimin e përhapjes së kësaj sëmundje edhe në Shqipëri.

 

Duke qenë se përhapja e MAD-së është shumë e shpejtë: zbulimi, parandalimi dhe raportimi janë elementët kyç në frenimin e kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse të kafshëve.

 

Kjo fushatë ka si synim që të rrisë ndërgjegjësimin dhe të ofrojë njohuri të përgjithshme rreth MAD-së dhe mënyrës së menaxhimit të saj përmes: parandalimit- si të shmangni kontaminimin, të mbroni fermat e gjënë e gjallë, dhe raportimit – si të veproni në rastet kur dyshohet për raste infektimi.
Çdo vend që mbarështon derra është në risk.

 

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve

Murtaja Afrikane e Derrave ndonëse është e padëmshme për shëndetin e njerëzve, efekti i saj në popullatat e derrave dhe ekonominë blegtorale është shkatërruese…

Murtaja Afrikane e Derrave ndonëse është e padëmshme për shëndetin e njerëzve, efekti i saj në popullatat e derrave dhe ekonominë blegtorale është shkatërruese.
Bashkëpunimi mes mbarështuesve të derrave dhe profesionistëve të shëndetit të kafshëve janë masa që ndikojnë në parandalimin e shpërthimit të sëmundjes fatale. 

 

Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve ka udhëzuar rritjen e vigjilencës për survejancën pasive të Murtajës Afrikane të Derrave.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve
𝐍𝐮𝐦𝐫𝐢 𝐢 𝐠𝐣𝐞𝐥𝐛𝐞̈𝐫-𝟎𝟖𝟎𝟎𝟑𝟑𝟔𝟔

#pondodh Në bashkëpunim me ekspertët e projektit irlandez, znj, Brisilda Sotira dhe zotin Kujtim Mersini, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve janë… 

Në bashkëpunim me ekspertët e projektit irlandez, znj, Brisilda Sotira dhe zotin Kujtim Mersini, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve janë sot në Qarkun e Shkodrës për trajnimin e veterinerëve zyrtarë për përdorimin efikas të sistemit RUDA.
Bashkebisedojmë edhe për përmiresimin e komunikimit elektronik me qëllim vlerësimin në kohë të statusit shëndetësor të kafshëve.
Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve