Adresa

Rruga “Jordan Misja”, pallati 141/1, shkalla 1, kati 2, Tiranë

Vula e vendosur mbi mish, tregues i garancisë së produktit shtazor

Konsumatorët duhet të refuzojnë blerjen e mishit të pacertifikuar nga AKVMB.

Vula e vendosur mbi mish nga veterinerët zyrtarë, është tregues i garancisë së produktit shtazor të kafshës së therur.

Në thertoret publike dhe private nuk lejohet që të theren kafshë nëse nuk janë të pajisura me certifikatën shëndetësore të lëvizjes dhe matrikull.

Pas monitorimit të gjendjes shëndetësore para dhe pas therjes, veterineri i AKVMB-së vendos për daljen në treg ose jo të mishit.

Secila prej thertoreve ka një kod unik, gjë që bën të mundur gjurmueshmërinë e mishit.

Shpërndaje:

Lajme të tjera

Informacion mbi pestën amerikane

Pesta amerikane është sëmundje shumë e rrezikshme dhe shumë ngjitëse për bletët. Ajo zhvillohet dhe përhapet, jo vetëm në një koshere por rrezikon që të

Tenja e verdhë e domates

Tenja e verdhë e domates (ℎ𝑒𝑙𝑖𝑐𝑜𝑣𝑒𝑟𝑝𝑎 𝑎𝑟𝑚𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎 ℎ𝑢𝑏𝑛𝑒𝑟) është një dëmtues që sulmon një sërë bimësh, si; domaten, specat, pambukun, fasulen, bizelen. Tek  do Marja